• call Us: 078-32-56-34-27 - Светлана Иванова

Раздаване на удостоверения за завършване на обучението през 2019-2020 учебна година

Раздаване на удостоверения а завършване на обучението през 2019-2020 учебна година

На 27.06.2020 се проведе първата официална церемония по връчване на удостоверенията за завършен клас. Празненството се проведе на открито, в паркова местност. Децата получиха и книжки, подарък от българското училище.

Снимки (скоро).