• call Us: 078-32-56-34-27 - Светлана Иванова

Електронно обучение заради COVID 19

Електронно обучение заради COVID 19

От 20.03.2020 г. до края на учебната година заради световната пандемия ит COVID 19 всички класове провеждаха онлайн своите учебни занятия. Обучението бе успешно, при пълно присъствие ,без нарушаване на ритмичността на занятията. Използвана бе платформата Zoom за провеждане на онлайн часовете. Децата показаха висока успеваемост, гъвкавост и оригиналност по време на електронните уроци.

Снимки (скоро).