• call Us: 078-32-56-34-27 - Светлана Иванова

Повече за нас


learning game
Учебна игра

Училище „Васил Левски“, Лийдс е създадено през есента на 2016 година от Светлана Иванова, основател и училищен ръководител. Отваря врати през 2016-2017 учебна година с една слята паралелка от 26 ученици, в Първи и Четвърти клас. В продължение на три учебни години, училището е автономно и съществува на собствена издръжка.

То цели да съхрани българския език,  да пази и утвърждава българските традиции и култура и да е своеобразен център на българската общност в региона. Тук децата могат да се запознаят освен с красотата и  звучността на българската ни реч, но и с необятното богатството на нашия  фолклор.


folk customs
Народни обичаи

Училището е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина за 2019/2020 година със заповед  на министъра на образованието и науката по ПМС 90  от 09.04.2019 г. С получаването на лиценз то има право да издава свидетелства за завършен клас от учебната 2019-2020 г.

Към настоящия момент учениците ни се обучават в три паралелки ( слята паралелка Предучилищна група и Първи клас, Втори клас и Четвърти клас) , разпределени според възрастовите им характеристики и познанията им по български език. Изучаваните предмети са: Български език и литература . Останалите предмети : История и География ще се въведат в учебните програми от 5 клас нагоре.

Учебните програми и методите на работа с децата са съобразени с изискванията на МОН и адаптираните програми за обучение на ученици в българските училища зад граница.

Нашите занятия се провеждат в напълно обзаведени и   високо технологични класни стаи и екип от професионалисти, които умело прилагат съвремените методи на обучение.

От тази учебна година имаме възможността и да запознаем нашите възпитаници с магията на българския фолклор, откривайки  извънкласна форма за обучение по народни танци.