• call Us: 078-32-56-34-27 - Светлана Иванова

Такси

book

Плащанията могат да се правят на ръка или по банков път.

Банкова сметка: 

sort code: 09-01-29

account number: 05947926

Bulgarian school Leeds 

За Reference: вписват се именат на ученика

Забележка: В семейства с повече деца таксите се редуцират, както следва:

При изключителни случаи може да се направи уговорка за разсрочено плащане.