• call Us: 078-32-56-34-27 - Светлана Иванова

Такси

  • Административна такса &#163 30 (плаща се еднократно при записване)
  • Годишна такса &#163 200 (плаща се на две вноски)
  • от &#163 70 до &#163 100 до началото на първия учебен ден
  • останалата част от годишната такса до края на месец декември 2019 г.

Плащанията могат да се правят на ръка или по банков път.

Банкова сметка: 

sort code: 09-01-29

account number: 05947926

Bulgarian school Leeds 

За Reference: вписват се именат на ученика

Забележка: В семейства с повече деца таксите се редуцират, както следва:

  • за 1-во дете &#163 200 + &#163 30 административна такса
  • за 2-во дете &#163 150 + &#163 30 административна такса
  • за 3-то дете &#163 70 + &#163 30 административна такса

При изключителни случаи може да се направи уговорка за разсрочено плащане.