• call Us: 078-32-56-34-27 - Светлана Иванова

Прием 20/21

learning_2020_2021
Lesson

В училището се приемат деца, навършили 4 години в годината на започване.

Забележка: Ако детето не владее добре говорим български език и не познава българската абзука, то се записва в ПГ (предучилищна група) или 1-ви клас независимо от навършената възраст.

Заплащането може да е по банков път (банковата сметка е на страницата Такси, или на ръка при среща с училищния ръководител).